Aanmelden

Vul uw gegevens in. Uw e-mail adres is tevens uw inlog. Het wachtwoord wordt automatisch via mail verstuurd.
Hiermee kunt u bestellingen plaatsen en de status bekijken.

U gaat hiermee geen enkele verplichting aan.

* is een verplicht veld

Inloggen

Klik hier als u het wachtwoord vergeten bent.

Heeft u nog geen toegangscode? Ga dan naar aanmelden.
Voorwaarden gebruik website

 
 

Hyperlinks
Bepaalde links op deze site leiden naar internetsites de niet worden beheerd door Chubb Fire & Security. Chubb Fire & Security biedt de gebruiker deze externe links uit het oogpunt van gebruikersgemak. De aanwezigheid van een link betekent niet dat Chubb Fire & Security de externe site noch de daar aangeboden inhoud, producten of diensten op enige wijze aanbeveelt of onderschrijft. Daarom aanvaardt Chubb Fire & Security geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor en biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de beschikbaarheid of de inhoud, inclusief sublinks, van die sites.

Indien u bij een partij die gelinkt is aan deze site zich inschrijft, een bestelling plaatst of een product of dienst koopt, dan gaat u een contract aan met een derde en niet met Chubb Fire & Security. In dergelijke gevallen raden we u aan om de door die derde partij gepubliceerde voorwaarden en hun beleid over privacy goed te lezen voordat u zich inschrijft, een bestelling plaatst of een koop sluit. De voorwaarden en het privacy beleid van Chubb Fire & Security gelden dan niet, tenzij anders vermeld.

Het beleid van Chubb Fire & Security is erop gericht om te linken naar bedrijven die onze zorgvuldige benadering van privacy aspecten delen. Echter, wij hebben geen controle over de wijze waarop deze partijen de vergaarde informatie gebruiken of verzamelen, of hoe zij hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

Als u doorlinkt naar de website van een andere partij, moet u zich realiseren dat die bedrijven gebruik zouden kunnen maken van cookies of andere manieren om informatie over u te verzamelen. Ook in die gevallen zijn de Chubb Fire & Security Verklaring over Privacy van Gebruikers en de Voorwaarden niet van toepassing.

Ingezonden informatie en materialen
Door informatie en materiaal in welke vorm dan ook, inclusief maar niet uitsluitend feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, illustraties, of computerbestanden van welk type dan ook, te verzenden naar Chubb Fire & Security, hetzij per e-mail, hetzij op andere wijze, geeft u expliciet aan, of garandeert u dat de eigenaar van het materiaal expliciet aangeeft, dat Chubb Fire & Security zonder betalingsverplichting, eeuwig- durend, onherroepelijk en zonder alleenrecht het recht en de licentie krijgt om het materiaal (of een deel daarvan) te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te veranderen, te publiceren, te vertalen en wereldwijd te verspreiden en op te nemen in andere werken in welke vorm dan ook, in media of in huidige of toekomstige technologie, volgens de voorwaarden van de Chubb Fire & Security Verklaring over Privacy van Gebruikers.

Beperking van aansprakelijkheid
Noch Chubb Fire & Security noch haar dochtermaatschappijen, werknemers of andere vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schades voortvloeiend uit of verbandhoudend met het gebruik van deze site. Chubb Fire & Security is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige gevolgschade of bijkomende, indirecte of bijzondere schade noch voor schadevergoedingen of kosten, inclusief maar niet beperkt tot handelsbelemmering, verlies van winst, verlies van of data, verlies van goodwill, verlies van of schade aan eigendommen of bezittingen, en vorderingen door derden die voortvloeien uit dan wel verband houden met het gebruik, het kopiëren, of het tonen van deze of gelinkte sites of de inhoud daarvan, ongeacht of Chubb Fire & Security B.V. erover was geïnformeerd of ervan op de hoogte was of had moeten zijn.

Internationale gebruikers en jurisdicties
Deze site wordt onderhouden en beheerd door Chubb Fire & Security, welke gevestigd in het Nederlandse Amsterdam. Chubb Fire & Security kan niet beoordelen of de materialen op deze site van toepassing zijn op of geschikt zijn voor gebruik in andere locaties buiten Nederland. Het is verboden om deze site te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud van deze site illegaal is. Indien u de site bezoekt vanuit een locatie buiten Nederland, dan bent u verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing verklaard op de inhoud en het gebruik van deze site, zonder dat daarbij de regels omtrent het conflicteren van wetgeving van toepassing zijn.

Auteursrecht en handelsmerk
Het ontwerp van de website in zijn geheel, de teksten, illustraties en de selectie en indeling daarvan zijn eigendom van Chubb Fire & Security en zijn auteurrechtelijk beschermd © 2015 Chubb Fire & Security. Alle rechten voorbehouden.